1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

 Printalio – este denumirea comercială a S.C. PRINTALIO S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Dr. Taberei Nr. 36, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9806/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34870852.

 Vânzător – Printalio 

 Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

 Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Printalio (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Printalio și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

 Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții. 

 Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

 Bunuri –orice produse care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

 Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri având condiții predefinite, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

 Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

 Conținut

•    toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•    conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului; 

•    date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă 

 Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

 Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

 Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele Termene și Condiții.

 Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

 2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

 2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii mărfii de către Cumpărător.

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.2. Printalio poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A 

3.4 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ și INDUSTRIALĂ

 4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Printalio, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Printalio asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Printalio.

4.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. 

 5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

 5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Printalio, în cazul plății online;

5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6. POLITICA DE RETURNARE

6.1. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun, în termen de 30 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Cumpărătorul are obligația de a returna produsele în starea inițială.

6.2. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data recepționării bunurilor returnate. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.2.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

6.2.2. pentru Comenzile achitate cu Op/Ramburs/Transfer/ Card bancar -> prin virament bancar;

6.2.3 prin orice alta modalitate de rambursare cu condiția sa fie agreată de părți.

6.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere, clientul are obligația de a informa S.C. PRINTALIO S.R.L. cu privire la decizia sa de retragere din contract, prin completarea formularului de retur.

 6.4. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6.5. Din cauza varietății tipurilor de dispozitive de afișare (ecran de laptop, telefon mobil, tabletă, desktop PC), aspectul produselor (texturi, culori, finisaje) poate apărea ușor diferit față de aspectul real. Odată cu plasarea comenzii, Clientul consimte că aceste diferențe sunt independente de voința Printalio și nu constituie motiv de anulare a comenzii și/sau returnare a produselor.

7. CONFIDENȚIALITATE

7.1. Printalio va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

 7.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin înscrierea în baza de date a Printalio, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Printalio: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat intre Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care Printalio poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

 8. PUBLICITATE

 8.1. Newsletterele Printalio sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Printalio. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

 8.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

8.2.1. prin contactarea Printalio în acest sens.

8.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.

8.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

 8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

  9. FACTURARE – PLATĂ

9.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.Printalio.art includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

 9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

 9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de Printalio, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

9.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

 9.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Printalio, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

 9.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către Printalio în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

 9.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: contact@Printalio.art.

10.  LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. 

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

  11. GARANȚII

11.1.  S.C. PRINTALIO S.R.L. asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse. S.C. PRINTALIO S.R.L. se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului www.printalio.art .

 11.2.  Răspunderea S.C. PRINTALIO S.R.L. este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării și dacă Clientul informează S.C. PRINTALIO S.R.L. despre apariția lipsei de conformitate în termen de 15 zile de la data la care a constatat-o. În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, Clientul are dreptul de a cere înlocuirea produsului.

11.3. Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 (modificată prin O.U.G. nr. 174/2008) şi O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului şi copie de pe factura fiscală. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

 11.4. Garanția oferită pentru produsele prezentate pe site este de 2 ani de zile. Termenul de garanție curge de la data vânzării produsului. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile Clientului, S.C. PRINTALIO S.R.L. își asumă responsabilitatea reparării sau înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării Clientul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, pete de murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de Cumpărător.

 11.5. Garanția se pierde în următoarele situații:

în cazul intervențiilor sau reparațiilor produsului executate de persoane neautorizate;

în cazul utilizării produsului pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput și recomandat;

în cazul nerespectării de către cumpărător a condițiilor de păstrare, utilizare și întreținere prevăzute în documentația care însoțește produsul;

în cazul deteriorărilor termice, mecanice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor de orice fel, intemperiilor sau neglijenței în utilizare.

11.6. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de S.C. PRINTALIO S.R.L. față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de S.C. PRINTALIO S.R.L. de la acest client.  

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

12.1 Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 13. RĂSPUNDERE

 13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

 13.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

 13.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

 13.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Printalio, aceștia fiind opozabili.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  14.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Printalio are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Clienții le furnizează. 

14.2. Scopul colectării datelor este:

- informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achiziționate,

- trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

- de cercetare a pieței, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

14.4. Printalio NU promovează SPAM-ul. Utilizatorii înregistrați pe site-ul www.printalio.art pot solicita ca datele lor personale să fie actualizate sau scoase din baza de date notificând acest lucru printr-un e-mail trimis la adresa contact@printalio.art

14.5. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comanda, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Printalio și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

14.6. Conform dispozițiilor legale în vigoare, clienții care sunt înregistrați în baza de date a site-ului www.printalio.art beneficiază de următoarele drepturi:

- se pot informa asupra prelucrării datelor personale;

- pot confirma, o dată pe an, faptul că datele sunt sau nu prelucrate;

- pot interveni asupra datelor personale;

- se pot opune prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația datelor personale înscrise în formularul de înregistrare;

- se pot adresa justiției în cazul în care consideră neconformă cu dispozițiile legale prelucrarea de date personale de către S.C. Printalio S.R.L.

 14.7. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

14.8.  În conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. Printalio S.R.L. a implementat un "Regulament intern privind prelucrările de date cu caracter personal". Acest regulament specifică metode și tehnici de securitate, politici interne și proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

15. ADRESE IP și Cookie-uri

Printalio poate colecta informații despre computerul dvs., inclusiv adresa de IP utilizată, sistemul de operare și tipul de browser, în scopul administrării sistemului și pentru raportarea de informații pentru agenții noștri de publicitate. Acestea sunt date statistice despre activitatea și obiceiurile de navigare ale utilizatorilor și prin ele nu se identifică niciun individ;

Printalio poate obține informații despre obiceiurile dvs. de navigare pe internet în general, prin folosirea unui fișier „cookie" care este stocat pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe hard-disk-ul computerului. Ele ajută la îmbunătățirea site-ului și pentru a oferi un serviciu mai bun și personalizat. Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării din browser-ul utilizat. Totuși, selectând această opțiune ați putea fi în imposibilitatea de a accesa anumite secțiuni ale site-ului.

 15. FORȚA MAJORĂ

 15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 15.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

 Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Printalio și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Produsul a fost adăugat la Favorite
Produse adăugate la Compară

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Apăsând „Acceptați toate” vă oferiți consimțământul dvs. pentru utilizarea cookie-urilor conform politicii noastre.